Portfolio > Various Studies/Commissions 2017-2023

Tree Stump with Ferns in Shelton, Washington
Tree Stump with Ferns in Shelton, Washington
Acrylic on canvas
18" x 24"
2021